Vadovo - lyderio komunikacija komandoje

Mokymasis per praktiką ir patyrimą

(8 ak. val.)

Ši programa skirta viduriniosios grandies vadovams (pvz., Team Leader ir pan.). Šie vadovai yra labai svarbi jungtis tarp darbuotojų ir aukštesniųjų vadovų bei labai svarbi organizacijos vidinės komunikacijos grandis, siekiant organizacijos užbrėžtų tikslų bei įgyvendinant įvairius pokyčius. Šie vadovai palaiko artimesnius ir glaudesnius tiek profesiniu, tiek emociniu požiūriu, ryšius su pavaldiniais. Dėl to turi lemiamą poveikį jų motyvacijai, sutelktumui, lojalumui.

Vadovo - lyderio komunikacija komandoje, paskui lyderį seka visi

Mokymų tikslas:

tobulinti lyderystės gebėjimus, darančius įtaką efektyviai komunikacijai komandoje, komandos narių motyvacijai, sutelktumui, lojalumui, tobulėjimui ir darbo rezultatams.

Metodika:

 • Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais;
 • Interaktyvios praktinės užduotys;
 • Teorija ir refleksinė analizė po kiekvienos praktinės užduoties.

Turinys:

 • Vadovas – „varovas“ ir vadovas – lyderis.
 • Vadovo – lyderio užduotys.
 • Efektyviai komunikuojančios komandos bruožai.
 • Skirtingi žmonių bendravimo stiliai ir jų poveikis sėkmingai komunikacijai.
 • Vadovo komunikacijos įtaka darbuotojų motyvacijai.
 • Vadovo sąveika su komanda – įsitraukimo, dalyvavimo ir lygiaverčio bendravimo skatinimas.
 • Efektyvus užduočių (tikslų) delegavimas ir jų atlikimo užtikrinimas.
 • Grįžtamasis ryšys.
 • Tinkami paskatinimo ir kritikos reiškimo būdai.
 • Baigiamieji klausimai ir mokymų apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas.

“Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” programos vadovė ir lektorė:

Jolanta Mileškienė Manager.LT Akademija vadovė, lektorė, verslo konsultantė Jolanta Mileškienė.

Žmogiškųjų išteklių, suaugusiųjų švietimo (Andragogikos) ir vadybos specialistė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja.
Ekspertinės sritys: suaugusiųjų švietimas, pokyčių valdymas, profesionalus pardavimas, efektyvus klientų aptarnavimas, konfliktinių situacijų valdymas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, komandos formavimas ir stiprinimas, 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas (sertifikuota specialistė).
Plačiau apie lektorę...

Daugiau informacijos ir registracija:

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326
Mob. – 8 615 31080
El. p. – akademija[a]manager.lt


Vadybos, vadovavimo ir lyderystės mokymai

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos