Manager.LT lyderystės akademija (tęstinė mokymo programa)

2019 m. rugsėjo 21 d. – 2020 m. vasario 28 d., Vilniuje

Paskirtis | Kryptis | Tikslas

Lyderystės akademija skirta įmonių vadovams bei įvairių grandžių vadovaujantiems darbuotojams, siekiantiems aukščiausio asmeninio efektyvumo, stiprinant lyderystės kompetencijas.
Mokymosi kryptis – organizacijos, komandos bei asmeninių tikslų identifikavimas ir jų optimaliausias įgalinimas Jūsų, kaip vadovo, veikloje.
Programos tikslas – sukurti saugią terpę dalyvių sąmoningų įžvalgų kūrimui per praktinį patirtinį darbą (vadovų) komandoje, dalinimąsi patirtimi, atvejų analizes, individualias koučingo sesijas bei konsultacijas ir pan. Pastiprinti save, atskleisti potencialą kokybiškai, kūrybiškai mąstyti, siekiant tapti natūraliu pozityvios, atsakingos ir entuziastingos, gerai motyvuotos bei sėkmingos komandos centru – „vadovu – lyderiu“.

Trukmė | Dalyviai | Datos

Trukmė: 6 (šešios) mokymų dienos (6 moduliai), po 8 akad. val., mokinantis 1 dieną per mėnesį (dažniausiai – paskutinį mėnesio penktadienį).
Papildomai skiriama: 1 asmeninė koučingo sesija ir 1 individuali konsultacija.
Namų užduotys tarp mokymų skiriamos personalizuotai, pagal mokymosi lūkesčius, tikslus.
Dalyviai: iki 12 dalyvių – vadovų.
Datos: I-oji mokymų dalis – rugsėjo 21 d., II – spalio 25 d., III – lapkričio 29 d., IV – gruodžio 20 d., V – 2020 sausio 31 d. ir VI – 2020 vasario 28 d.

Programos moduliai

I. Vadovo – lyderio tikslai ir užduotys.
II. Lyderio komunikacija ir jos įtaka darbiniams santykiams.
III. Vadovo – lyderio tapatybė ir vaidmuo.
IV. Komandos formavimas, narių sutelktumas ir bendradarbiavimas.
V. Delegavimas ir kontrolė.
VI. Veiklos gerinimas.

Mokymo programos vadovai ir lektoriai

Giedrė Urmulevičiūtė – patirtinio mokymo trenerė ir praktikė, sertifikuota koučerė. (Plačiau)
Jolanta Mileškienė – žmogiškųjų išteklių, suaugusiųjų švietimo ir vadybos specialistė, mokymų trenerė, Manager.LT akademijos vadovė. (Plačiau)

Toliau pateikiama platesnė informacija apie kiekvieną mokymų modulį: mokymosi tikslai, numatomos temos, nauda.

I. Vadovo-lyderio tikslai ir užduotys.

2019 m. rugsėjo 21 d.

Tikslas: identifikuoti asmeninius savo kaip vadovo-lyderio tikslus ir užduotis: tiek ilgalaikes, tiek šios programos metu. Pastiprinti bei įgalinti į sprendimus orientuotą elgseną.
Numatomos temos: vadovo-lyderio tikslai ir užduotys, priemonės, vizija, vertybiniai darbo principai, orientacija į sprendimus, dora lyderystė ir aukščiausias asmeninis efektyvumas.
Numatoma nauda: dalyviai aiškiau suvoks tikruosius vadovo – lyderio tikslus ir užduotis bei priemones, kurių pagalba jie gali efektyviai vadovauti; vadovai patys identifikuos ir individualizuos savo tikslus, užduotis, augimo kryptis, būdus.

II. Lyderio komunikacija ir jos įtaka darbiniams santykiams.

2019 m. spalio 25 d.

Tikslas: stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius dalykinio bendravimo gebėjimus su skirtingomis asmenybėmis, unikaliose bendravimo situacijose.
Numatomos temos: skirtingi žmonių bendravimo stiliai ir jų adaptacija; emocijos ir bendravimas; komunikacinės vadovų klišės; lygiaverčio, pasitikėjimu grįsto bendravimo kūrimas; klausymasis (girdėjimas); komunikacijos įtaka motyvacijai; sudėtingų bendravimo situacijų, gandų valdymas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins savo pačių ir kitų bendravimo stilius bei jų įtaką darbiniams santykiams, stiprins efektyvios komunikacijos žinias bei gebėjimus, kurie svarbūs kasdieniame vadovo-lyderio darbe bei tolimesniems tobulinimosi etapams.

III. Vadovo-lyderio tapatybė ir vaidmuo.

2019 m. lapkričio 29 d.

Tikslas: identifikuoti savo ypatybes, kompetencijas ir jų įtaką vadovavimo efektyvumui, sąveikai su komanda; nusimatyti savo tobulinimosi gaires (siekiant nusimatytų tikslų).
Numatomos temos: vadovo sąveika su komanda; poveikio jėgos; lyderio autoritetas, autentiškumas, individualios stiprybės; vadovavimo stiliai ir jų taikymas unikaliose situacijose; vadovas kaip ugdytojas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins, pastiprins ir prisimins asmenines savo kaip profesionalo, lyderio savybes (per šių savybių refleksiją, orientuojantis į stiprybes); geriau suvoks savo vaidmenį komandoje ir kaip keistis, kai reikia; kaip įgyti autoritetą bei pasitikėjimą; meistriškai taikyti vadovavimo stilius.

IV. Komandos formavimas, narių sutelktumas ir bendradarbiavimas.

2019 m. gruodžio 20 d.

Tikslas: identifikuoti ir įsivertinti savo komandos „sveikatą“ bei savo, kaip vadovo, vaidmenį komandoje; atrasti praktinių sprendimų, kaip padėti savo komandai dirbti kartu, efektyviai komunikuoti, bendradarbiauti ir augti.
Numatomos temos: „sveikos“ komandos bruožai, skirtingos narių rolės komandoje, bendravimas vs bendradarbiavimas, šeima vs komanda; manipuliacijos (“žaidimai kuriuos žaidžia žmonės”) ir jų prevencija; įsitraukimo, dalyvavimo skatinimas; senosios ir jaunosios kartos kolegų bendravimo, bendradarbiavimo skatinimas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins savo komandą ir joje vykstančius procesus, savo vaidmenį komandoje; atras įžvalgų, kaip skatinti savo komandos narių sutelktumą, įsitraukimą, įsipareigojimą komandai, tarpusavio pasitikėjimą, dėmesį rezultatams.

V. Delegavimas ir kontrolė.

2020 m. sausio 31 d.

Tikslas: įsigilinti į kontrolės funkcijos esmę, vaidmenį, persižiūrėti, įsivertinti ir susiplanuoti kontrolės bei užduočių delegavimo poreikius, įrankius, asmenines nuostatas. *Numatomos temos: *kontrolės funkcijos esmė, vaidmuo; kontrolės iliuzija, kraštutinumai ir optimizacija (mažinimas); kontrolės būdai, priemonės; efektyvus užduočių delegavimas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau suvoks kontrolės esmę, poveikį, jos įtaką darbiniams santykiams, veiklos efektyvumui ir rezultatams; persižiūrės savo veiksmus ir atras įžvalgų kontrolės priemonių efektyvesniam taikymui, darbuotojų įgalinimui, paskiriant jiems tinkamas užduotis.

VI. Veiklos gerinimas.

2020 m. vasario 28 d.

Tikslas: identifikuoti ir įsivertinti savo, kaip vadovo bei komandos kolegų darbo efektyvumą, kylančius iššūkius bei atrasti praktinių sprendimų / nuostatų, padėsiančių tobulėti tiek pačiam, tiek kolegoms.
Numatomos temos: asmeninis vadovo tobulėjimas, priemonės ir būdai; darbuotojų ugdymas, atsakomybės ir savarankiškumo skatinimas; ugdymo pokalbiai, jų vedimas ir tęstinumo palaikymas; grįžtamasis ryšys; tinkami paskatinimo ir kritikos reiškimo būdai; asmeninis veiklos gerinimo veiksmų planas.
Numatoma nauda: tikimės programos pabaigoje iš naujo sutikti daugiau sąmoningumo ir praktinės išminties turinčius vadovus – lyderius, su aiškia savo veiklos vizija, konkrečiu asmeninio augimo planu: kaip asmens ir kaip lyderio, gebančio efektyviai ir sąmoningai įgalinti save bei savo komandą optimaliausiai pasiekti nusimatytus tikslus.

Mokymų metodika

Numatoma 20% teorijos ir 80% praktikos. Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais, savižinos, patyriminės, interaktyvios praktinės užduotys; Fasilitavimas, diskusija, atvejų analizė, atviros erdvės ir kitos kūrybinės metodikos. Solo ir grupinė refleksija, įžvalgos ir asmeninės rekomendacijos. Asmeninis koučingas visiems pageidaujantiems dalyviams individualiai. Kompetencijų įsivertinimas prieš mokymus ir po jų, siekiant pamatyti progresą, asmenio augimo žingsnių nusimatymas.

Investicija 2019 – 2020 m.

150 Eur už vieną mokymų dieną, mokant už visą mokymų programą iš anksto – 900 Eur. Į šią kainą įeina 6 mokymų dienos po 8 akad. val., 1 individuali koučingo sesija, 1 individuali konsultacija.
200 Eur už vieną mokymų dieną, mokant už mokymų programą dalimis kas mėnesį – 1200 Eur. Į šią kainą įeina 6 mokymų dienos po 8 akad. val., 1 individuali koučingo sesija, 1 individuali konsultacija.
PVM neapmokestinama pagal ES direktyvas.
Dalyviams suteikiama: verslo pietūs, kavos pertraukėlės, mokymuisi reikalingos priemonės, pažymėjimai.
Nakvynės, kelionės paslaugos gali būti suteikiamos suderinant minėtų paslaugų poreikį ir kainas.

Registracija: iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.
Mokymų pradžia: 2019 m. rugsėjo 21 d., 9:00 val.
Trukmė: iki 16:30 val.
Mokymų vieta” Vilniaus m., apie mokymų vietą pranešime užsiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.


Dalyvių atsiliepimai

Suradau naujas galimybes, daugiau alternatyvų situacijose, kurios darbe kėlė diskomfortą, stagnaciją bei vedė į nebylius konfliktus tarp darbuotojų. Tai visų pirma apie pagarbą kitam bei kito priėmimą. Tomas Vasiliauskas, Procesų tobulinimo vadovas.

Kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet tam, kad galėtume kokybiškai vadovauti kitiems, dirbti su kitais, visų pirma turime pradėti dirbti su savimi. Po koučingo sesijų pradėjau vadovautis posakiu: “būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti Pasaulyje(M. Gandi)”. Kažkodėl po sesijų atsiranda ramybė, ryžtas, motyvacija, daugiau alternatyvų bei galimybių. Tad tik geriausi atsiliepimai: Giedrė puiki lektorė, gebanti suvaldyti grupę visiškai skirtingų (statusų, nuostatų, charakterių, įsitikinimų ir pan.) asmenų, sukurti teigiamą ir visiems priimtiną mikroklimatą bei savo “bagaže” turinti daugybę skirtingų koučingo “įrankių”, kuriuos kartais tenka panaudoti ne pagal planą, o pagal grupėje esančią situaciją. Tad tikra savo srities profesionalė. Rekomenduoju. Ineta Vasiliauskienė, Marketingo projektų vadovė.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos