Įmonės psichologinio klimato tyrimas

Psichologinis organizacijos klimatas – visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt. Sveikas organizacijos klimatas padeda apsisaugoti nuo daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, išėjimo iš darbo.

Įmonėse, kur vyrauja geras klimatas, atlyginimas nėra pagrindinis pasitenkinimo darbu veiksnys.

Psichologinis klimatas yra įtakojamas daugelio organizacijos charakteristikų. Reikšmingiausia iš jų – vadovaujančių darbuotojų elgesys. Taip pat svarbu organizacijos dydis ir tai, kiek laiko organizacija gyvuoja, organizacijoje dirbančių žmonių darbo planavimo, atlygio ir apdovanojimo ypatybės. Organizacijos vadovui būtina žinoti esamą psichologinio klimato lygį ir nepasitenkinimo šaltinius, nes daugelį klimatą įtakojančių faktorių galima keisti, taip gerinant darbuotojų pasitenkinimą darbu. Klimatą būtina tirti dar ir dėl to, kad šis tyrimas atskleidžia „pavojaus zonas“ – sritis, kur artimiausiu metu gali iškilti problemų.

Tirdami įmonės mikroklimatą, mes deriname įvairius metodus. Paprastai yra atliekama apklausa raštu bei interviu su darbuotojais.

Apklausos anketa patikslinama pagal įmonės situaciją, Jūsų poreikius. Priklausomai nuo darbuotojų skaičius, lanksčiai organizuojama apklausa. Taip pat taikome ir interviu metodą – jis padeda giliau suprasti darbuotojų poreikius, nusiskundimus, atskleidžia „probleminių sričių“, kurios buvo nepastebėtos apklausos metu. Jau pats pokalbis veikia kaip mikroklimatą gerinantis veiksnys – darbuotojai turi progą išsakyti jiems rūpimus dalykus.

Dažniausiai tiriamos šios įmonės klimato charakteristikos:

 • Vaidmenų aiškumas
 • Požiūris į komunikaciją ir bendradarbiavimą
 • Požiūris į atlyginimo ir motyvavimo sistemą
 • Organizacijos tikslų ir uždavinių žinojimas
 • Požiūris į darbo organizavimą
 • Santykiai su vadovybe
 • Požiūris į darbo krūvį
 • Įsipareigojimai organizacijai
 • Požiūris į pokyčius
 • Požiūris į paslaugų kokybę
 • Požiūris į konfliktų valdymą bei kt.

Klimato tyrimo procesas

Kadangi klimatą įtakoja labai daug veiksnių, rekomenduojame tyrimą atlikti periodiškai, taip pat po svarbesnių permainų organizacijoje, kad išvengti neigiamų pasekmių.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos