360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas

Vadovų kompetencijų vertinimo tikslas įvertinti vadovų efektyvumą ir sudaryti kryptingą kompetencijų ugdymo planą. Šios sistemos pagalba, vadovas gauna grįžtamąjį ryšį apie savo darbą iš savo pavaldinių, kolegų ir tiesioginio vadovo.

360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas - vadovų kompetencijų vertinimas

Kodėl svarbu vertinti vadovų kompetencijas

Tik individualus kiekvieno vadovo kompetencijų vertinimas gali padėti laiku nustatyti vadovavimo problemas, kurios mažina darbuotojų produktyvumą ir pasitenkinimą darbu, kenkia psichologinei atmosferai darbe, sukelia darbuotojų kaitą ir taip trikdo visos organizacijos veiklą.

„Vadovų lyderystės įgūdžių ugdymas – ilgas kelias, kuriame svarbu ne greitis, o tinkamai pasirinkta kryptis.“

Nauda organizacijai

 • Vertinami vadovai gauna išsamų, objektyvų grįžtamąjį ryšį apie savo vadovavimo įgūdžius, kuris nukreipia vadovų tobulėjimo pastangas efektyviausia linkme.
 • Identifikuoja problemiškus vadovo elgesio aspektus.
 • Skatina komunikaciją ir pasitikėjimą tarp vadovų ir darbuotojų.
 • Padeda organizacijai efektyviau valdyti investicijas į vadovų mokymus ir ugdymą.
 • Suteikia įžvalgas, kokio elgesio tikimasi iš vadovų.

360 grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimo procesas

360 laipsnių tyrimas vertinant vadovo kompetencijas

 • Vertinimo projekto pristatymas dalyviams
 • Apklausos pildymas internetu
 • Individualus rezultatų aptarimas su vertintu vadovu
 • Rezultatų pristatymas vadovybei

Vertinamos vadovų kompetencijos ir įgūdžiai

360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimo ataskaita - vadovų kompetencijų vertinimas

Komunikacija

 • Aktyviai išklauso kitų rūpesčius ir mintis.
 • Analizuoja informaciją iš skirtingų perspektyvų, nustato pagrindinius svarstomo klausimo aspektus ir padaro logiškas išvadas.
 • Aiškiai, noriai, atvirai ir glaustai išsako idėjas.

Lyderystė

 • Pelno pasitikėjimą rodydamas pavyzdį.
 • Aiškiai apibrėžia lūkesčius ir nurodo kryptį, kaip sėkmingai pasiekti tikslą. Tinkamai paveda, įgalioja kitus valdyti pokyčius.

Lankstumas

 • Efektyviai prisiderina prie įvairių darbo stilių ir įvairios aplinkos.
 • Konstruktyviai prisitaiko atsiradus kliūtims ir planuoja pokyčius.
 • Skatina kūrybiškumą, naujoves ir rizikos prisiėmimą.

Santykiai

 • Atsižvelgia į kitų jausmus ir prisideda kuriant pozityvią, bendradarbiavimą skatinančią atmosferą. Veiksmingai sprendžia konfliktus, siekia sutarimo formuluodamas tikslus.

Užduočių įgyvendinimas

 • Efektyviai naudoja technologijas, išteklius ir laiką. Greitai mokosi ir praktiškai pritaiko reikalingą informaciją.

Produktyvumas

 • Imasi veiksmų, laiku sprendžia problemas, įveikia kliūtis bei pasiekia rezultatų.

Kitų ugdymas

 • Efektyviai ugdo, suteikia galimybes mokytis.
 • Laiku pateikia objektyvų veiklos įvertinimą.

Asmeninis tobulėjimas

 • Būdinga energija, atkaklumas ir pozityvus požiūris. Mokosi iš klaidų ir konstruktyvios kritikos bei nuolat ieško tobulėjimo galimybių.

Vadovų kompetencijų vertinimams vadovauja:

Jolanta Mileškienė Manager.LT Akademija vadovė, lektorė, verslo konsultantė Jolanta Mileškienė.

Žmogiškųjų išteklių, suaugusiųjų švietimo (Andragogikos) ir vadybos specialistė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja.
Ekspertinės sritys: suaugusiųjų švietimas, pokyčių valdymas, profesionalus pardavimas, efektyvus klientų aptarnavimas, konfliktinių situacijų valdymas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, komandos formavimas ir stiprinimas, 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas (sertifikuota specialistė).
Plačiau apie lektorę...

Daugiau informacijos: telefonu +370-615-31080 arba el. paštu akademija@manager.lt.


Susijusi informacija

Straipsniai

360 laipsnių tyrimas vadovams

Ar reikalingas vadovų vertinimas?
Ką daryti, kad vadovas išgirstų kritiką?
Kaip atsirado 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas?
Organizacijų tyrimai: 360 laipsnių tyrimas vadovams vertinant kompetencijas. 360 laipsnių tyrimas nustato lyderių valdymo ir komandinio darbo veiksmingumą. Organizacijoms rekomenduojama diegtis 360 laipsnių vertinimo metodiką.
Sistemingas ir reguliarus vadovų kompetencijų vertinimas leidžia organizacijoms ne tik matuoti vadovų asmeninės ir profesinės brandos progresą, bet ir kontroliuoti vidinius veiksnius, darančius įtaką įmonės veiklos produktyvumui ir organizacinei aplinkai.
Vadovų vertinimas yra originaliai sukurta įvertinimo metodologija, leidžianti nustatyti aukščiausios bei viduriniosios grandies vadovų vadovavimo kompetencijas, taip pat palyginti esančią bendrovės vadovų komandą. Vadovavimo ar bendrųjų kompetencijų vertinimas remiantis grįžtamuoju ryšiu iš skirtingų šaltinių. Tyrimas vadovams vertinti.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos