"360 laipsnių" grįžtamojo ryšio tyrimas

360° grįžtamojo ryšio tyrimas – suteikia darbuotojui, vadovui, organizacijai išsamų ir įvairiapusišką grįžtamąjį ryšį apie jų veiklą ir juos pačius.
Tai vienas objektyviausių metodų, dažniausiai taikomas, kai organizacijoje įgyvendinami karjeros valdymo projektai, pvz., sudarant asmeninius darbuotojų ugdymo planus, arba/ir atliekant organizacijos darbuotojų veiklos vertinimą.
Gauti išsamų ir objektyvų grįžtamąjį ryšį organizacijai yra be galo svarbu, kadangi tik taip įmanoma sėkmingai valdyti personalą, kurti valdymo sistemą, tinkamai pasiruošti pokyčiams ar juos inicijuoti.

Tyrimo metu sugretinama iš skirtingų šaltinių gauta informacija: darbuotojo (dažniausiais viduriniojo lygio vadovo) gebėjimus vertina jo pavaldiniai, kolegos, vadovai ir ekspertai, taip pat pats žmogus, todėl vienas trumpas tyrimas leidžia objektyviai ir visapusiškai įvertinti individą ir jo sugebėjimus bei rasti skirtumus tarp subjektyvaus savęs vertinimo ir aplinkinių nuomonės, tarp esamo ir laukiamo rezultato. Taip nustatomos sritys, kurias reikėtų ugdyti ar tobulinti. Suteikiama galimybė analizuoti ir keistis.

Kada verta atlikti 360 laipsnių vertinimą? Jei Jūs norite…

  • Sėkmingai įgyvendinti organizacijoje karjeros valdymo projektus, ugdyti savo darbuotojus.
  • Sužinoti savo stipriąsias ir tobulintinas puses.
  • Pagerinti darbo atlikimą.
  • Paskatinti atvirą bendravimą tarp darbuotojų.
  • Pagerinti vadovavimo kompetencijas.
  • Užtikrinti efektyvų komandinį darbą.
  • Nustatyti mokymo poreikius.
  • Numatyti organizacijos plėtros strategijas.
  • Objektyviai įvertinti pokyčius.
  • Atskleisti įvairiapusišką nuomonę apie vadovo ar pavaldinio kompetencijas.

Atliekant tyrimą išsaugomas dalyvių anonimiškumas, tačiau vadovui suteikiama galimybė matyti, kuo skiriasi atsakymai. Tai padeda pasiekti tikslesnio vertinimo. Tyrimo dėka, darbuotojai (vadovai) paskatinami toliau dirbti teisinga linkme – ištaisyti klaidas ir trūkumus bei įtvirtinti privalumus.
Tyrimas padeda rasti darbuotojų ugdymo priemones, kurios ne tik teigiamai įtakotų darbuotojo asmeninį augimą bei profesinę karjerą, bet ir organizacijos sėkmę. Taip tikslai ir ketinimai virsta veiksmais.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos