Kaip įtakoti darbuotojų motyvaciją?

(6 ak. val.)

Paskirtis:

Programa skirta įmonių vadovams, skyrių vadovams, personalo skyrių darbuotojams.

Tikslas:

Supažindinti seminaro dalyvius su motyvacijos samprata, padėti suprasti bendrus ir individualius darbuotojų poreikius, mokyti efektyviai taikyti įvairias motyvavimo priemones.

Metodika:

 • Metodinė medžiaga, individualios bei grupinės praktinės užduotys, diskusijos.

Turinys:

 • Motyvacijos samprata
 • Skirtingi požiūriai į motyvaciją
 • Bendri ir individualūs darbuotojų poreikiai
 • Pasitenkinimas darbu ir motyvacija
 • Motyvacijos tyrimo būdai
 • Motyvacinių priemonių įvairovė
 • Paskatinimai ir bausmės
 • Tinkami kritikos reiškimo būdai
 • Atlygio programos
 • Darbuotojų lojalumas

Nauda įmonei:

 • Norint pasiekti gerų rezultatų, reikia derinti du veiksnius – darbuotojų galimybes ir jų motyvaciją.
 • Net ir labai geras darbuotojas, jei jis nebus tinkamai skatinamas, nepasieks gerų rezultatų.
 • Puikus motyvacinių priemonių išmanymas leidžia optimizuoti išlaidas personalui, o motyvaciją, taikant alternatyvius atlyginimo kėlimui būdus, net padidinti.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Mokymai, kursai, seminarai – grįžti į turinį

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos