Profesionalaus klientų aptarnavimo principai

(16 ak. val. – 2d.)

Paskirtis:

Seminaras skirtas darbuotojams, kuriems tenka tiesiogiai bendrauti su klientais, teikiant jiems informaciją apie įmonės prekes ir/ar paslaugas, sprendžiant konfliktines situacijas. Ši programa orientuota į bendravimo su klientais įgūdžių lavinimą, siekiant kelti įmonės klientų aptarnavimo kultūrą ir klientų pasitikėjimą Jūsų įmone.

Tikslai:

 • Padėti darbuotojams suvokti jų bendravimo su klientais svarbą ir įtaką įmonės įvaizdžiui bei ilgalaikei sėkmei.
 • Ugdyti bendravimo ir darbo su klientais įgūdžius.

Metodika:

 • Metodinė medžiaga, individualios bei grupinės praktinės užduotys, filmuotų praktinių užduočių analizė, diskusijos.

Turinys:

 • Kas kuria organizacijos įvaizdį?
 • Kaip klientas susidaro nuomonę apie Jūsų įmonę?
 • Kodėl reikalingas klientų aptarnavimo standartas?
 • Kokia netinkamo klientų aptarnavimo kaina ir ilgalaikė perspektyva?
 • Darbuotojų indėlis užtikrinant efektyvų klientų aptarnavimą.
 • Klientų lūkesčiai įmonės ir kliento bendradarbiavimo metu.
 • Efektyvaus bendravimo su klientu principai:
  • savęs pateikimas ir kitų supratimas. Pozityvi nuostata ir pagarba klientui.
  • ką bendravimui duoda pozityvus mąstymas, kaip jis veikia tarpusavio santykius?
  • skirtingi klientų tipai ir kliento lūkesčiai, norai.
 • Kliento sutikimas. Poreikio išsiaiškinimas:
  • aktyvus klausymasis
  • aktyvaus klausytojo veiksmai
  • kada ir kokius klausimus tinka naudoti
  • pasitikslinimo esmė
  • 5 geram klausytojui svarbūs dalykai
 • Neverbalinis bendravimas („kūno kalba“):
  • veido išraiška (mimika)
  • akių kontaktas
  • balso ypatybės
  • gestai, kiti kūno judesiai
  • kūno poza
  • tarpasmeninė erdvė
  • žodžių ir kūno kalbos atitikimas
  • ką žmonės supranta apie jus pagal išvaizdą?
 • Informacijos klientui suteikimo principai. Informacinis “triukšmas”.
 • Kaip elgtis, kai negalime suteikti reikiamos informacijos iškart?
 • Pasiūlymų ir naujovių pateikimas.
 • Aptarnavimo užbaigimas, atsisveikinimas.
 • Konfliktinių ir sudėtingų kliento aptarnavimo situacijų valdymas:
  • Nepatenkinto kliento išklausymas, atsakymas į pretenziją
  • Konfliktų sprendimo principai. Kaip valdyti emocijas?
  • Nevaldomas klientas
  • Kliento nukreipimas
  • Darbas su klientais piko laikotarpiais
 • Bendravimo telefonu ypatumai.

Nauda įmonei:

 • Aukštesnė klientų aptarnavimo kultūra – labiau patenkinti ir lojalesni Jūsų klientai.
 • Klientų pasitikėjimas Jūsų įmone – geresni Jūsų įmonės rezultatai.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Mokymai, kursai, seminarai – grįžti į turinį

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos