Pardavimo įgūdžių tobulinimo kursai prekybinės salės darbuotojams

Keičiantis ekonominei situacijai, keičiasi klientų lūkesčiai ir poreikiai, taip pat ir sėkmingo darbo su klientais principai.
Šis mokymas paremtas šiuolaikiniu požiūriu į pardavimą, kuris užtikrina pardavimų didinimą, taip pat ilgalaikį santykį su klientais, kad klientas pasitikėtų pardavėju bei įmone ir norėtų grįžti vėl.

Paskirtis:

mokymas skirtas konkrečių įmonių pardavėjų komandoms.

Tikslai:

Mokymo metu siekiame, kad dalyviai:

  • atnaujintų jau turimas žinias apie efektyvaus pardavimo principus,
  • tobulintų savo pardavimo įgūdžius ir keistųsi, jeigu reikia,
  • paskatintų save aktyvesnei veiklai siekiant didesnių pardavimų.

Metodika:

Teorinė medžiaga, individualios ir grupinės užduotys. Modeliuojamos įvairios situacijos, kurių metu dalyviai analizuoja savo elgesį bei tobulina įgūdžius.

Turinys:

I diena

Susipažinimas. Mokymo/-si tikslų apibrėžimas.

Praktiška diskusija:
Parduoti negaliu sustoti. Kur dėsite kablelį?
Klientų poreikių ir elgesio pokyčiai šio ekonominio tarpsnio metu, ir kaip tai įtakoja Jūsų įmonės pardavimus?
Kaip turi keistis pardavėjo vaidmuo, siekiant didesnių pardavimų?

Mokymasis ir įgūdžių tobulinimas.

Pasirengimas parduoti
Koks pats geriausias būdas parduoti?
Pasyvumas – atkaklumas – agresyvumas.
Į rezultatą orientuoto pardavimo procesas + Jūsų pardavimo filosofija.
Baimės ir iracionalus mūsų mąstymas.
Pasitikėjimo savimi stiprinimas.

Kada tinkama akimirka parduoti?
Kontakto su klientu užmezgimas (kada ir kaip prieiti).
Prisitaikymas prie kliento.
Kliento „prisijaukinimas“.
Kliento poreikių išsiaiškinimas ir įtvirtinimas.
Kaip skatinti klientą „mąstyti“? (klausimų lygiai ir perfrazavimas).

II diena

Prekės pristatymas ir kliento vertinimų gavimas
Naudos kalba – prekių charakteristikos ir jų pritaikymas specifiniams kliento poreikiams. Charakteristika – nauda – emocija.
Argumentų formulavimas.
Kliento vertinimų gavimas.
Kaip reaguoti į kliento prieštaravimus?

Pardavimo užbaigimas. Kontakto užbaigimas
Skatinimo apsispręsti pirkti pagrindiniai principai, klaidos.
Skatinimo apsispręsti pirkti būdai.
Kaip užtikrinti, kad klientas priėmęs sprendimą pirkti, liktų patenkintas ir vėl grįžtų?

Mokymo apibendrinimas,
pardavimo veiklos tobulinimo tikslai sau.
Pažymėjimų įteikimas.

Lektorius:

Mokymus veda Manager.LT lektorė, Jolanta Mileškienė.
Vadybos ir verslo administravimo aukštasis išsilavinimas įgytas KTU, daugiau kaip 12 metų patirtis pardavimų bei klientų aptarnavimo srityje. Devynerius metus dirbo lyderiaujančioje telekomunikacijų bendrovėje, vertinama kaip šios srities ekspertė: kompanijoje dirbo įvairių darbo grupių sudėtyje diegiant klientų aptarnavimo standartą, formuojant naują pardavimo darbuotojų komandą, įgyvendinant lojalumo programas įmonės klientams. 2004 metais įkūrė savo įmonę, kuri vykdo personalo atrankos, vertinimo, organizacijų klimato tyrimų, darbuotojų ugdymo projektus, konsultuoja verslo klientus ir fizinius asmenis. Socialinių mokslų kolegijoje parengė pardavimo valdymo ir pokyčių valdymo programas, veda seminarus ir paskaitas. Taip pat veda seminarus jaunimui verslumo ugdymo temomis, organizuoja ir įgyvendina komandos formavimo renginius.
Ekspertinės sritys: pardavimo valdymas, profesionalus pardavimas, efektyvus klientų aptarnavimas, verslo kūrimas ir planavimas, komandos formavimas.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.


Mokymai, kursai, seminarai – grįžti į turinį

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos