Personalo mokymo poreikių tyrimas

“Aš visada pasirengęs mokytis, bet ne visada man patinka, kai mane moko.” (Winston Churchill)

Kas yra mokymo poreikių tyrimas?

Mokymo poreikių tyrimas (MPT) yra sisteminis duomenų rinkimas, kuris padeda nustatyti konkrečios įmonės darbuotojams reikalingų įgūdžių, žinių trūkumą. Tikslas yra objektyviai nustatyti poreikius ir suplanuoti mokymosi galimybes.
Sėkmingam suaugusiojo mokymui /si itin didelę reikšmę turi mokymosi motyvacija, t.y., iš vidaus stimuliuojamas poreikis tobulėti ir siekti naujų žinių bei gebėjimų. MPT padeda objektyviai išsiaiškinti šiuos konkrečius poreikius.
Mokymosi galimybių paruošimas darbuotojams suteikia stimulą vystytis ir pasiekti asmeninių bei karjeros tikslų, o įmonei – optimaliai panaudoti personalo potencialą, siekiant konkurencinio pranašumo.

Jums reikia atlikti šį tyrimą, jei …

  • Darbuotojai dirba nepakankamai efektyviai, daro perdaug klaidų; Nesate patenkinti įmonės rezultatais;
  • Norite išsiaiškinti, kurių kompetencijų darbuotojams šiuo metu trūksta;
  • Norite apibrėžti, kokios darbuotojų žinios ir kurie sugebėjimai įtakoja jų atliekamo darbo rezultatus;
  • Siekiate sėkmingai įgyvendinti įmonės plėtrą;
  • Suprantate, kad sėkmingam suaugusiojo mokymui /si itin didelę reikšmę turi mokymosi motyvacija, todėl stengiatės išsiaiškinti šiuos konkrečius poreikius.
  • Neturite įdiegę vertinamojo pokalbio ar kitos darbuotojo kompetencijų vertinimo sistemos, kuri padėtų išsiaiškinti realius darbuotojo mokymo /si poreikius;
  • Siekiate efektyviai išnaudoti tiek pinigus, tiek laiką, skirtą Jūsų darbuotojų mokymui / si.

Manager.LT vykdomas MPT padeda organizacijoms objektyviai apibrėžti realius darbuotojų mokymosi poreikius, tiksliau ir efektyviau pasirinkti mokymo sritis bei būdus, parengti realius poreikius atitinkantį mokymosi planą.

Norite pasitarti? Parašykite mums!
.

Daugiau informacijos

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos