Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos

Sėkmingo pardavimo principai

2017, rugsėjo 21
Vilnius

Efektyvus klientų aptarnavimas

2017, spalio 18
Vilnius

Laiko planavimas ir valdymas

2017, spalio 25
Vilnius