Sėkmingas pokyčių valdymas ir lyderystė

Valstybės tarnybos institucijos ir įstaigos nuolat susiduria su pokyčiais. Šiuos pokyčius suponuojantys iššūkiai yra globalaus pobūdžio reiškiniai, reikalaujantys valdymo modernizavimo, valstybės tarnybos reformų, naujų inovacinių valdymo formų kūrimo bei įgyvendinimo ir pan. Tokia realybė reikalauja žinoti bei suprasti šiuolaikinių pokyčių specifiką ir jų diegimo kontekstą bei gebėti sėkmingai realizuoti pokyčius institucijų veikloje.

Trukmė:

  • Mokymo programos trukmė 8 akad. val. (iš jų 50 proc. – praktinės užduotys)

Tikslas:

  • Programos tikslas – įgyti pokyčių valdymo bei lyderystės panaudojimo diegiant pokyčius metodologinių žinių ir gebėjimų šias žinias taikyti valdant įvairaus tipo pokyčius valstybės institucijų veikloje.

Uždaviniai:

  • Suprasti šiuolaikinių pokyčių prigimtį ir jų diegimo kontekstą bei pokyčių santykį su lyderyste;
  • Gebėti analizuoti ir įvertinti pokyčio diegimo poreikį, mastą, kliūtis ir galimybes bei panaudoti šią informaciją rengiant pokyčio diegimo planą;
  • Išmanyti pokyčių diegimo procesą bei efektyvumą vertinant rezultatus;
  • Mokėti inicijuoti ir diegti pokyčius panaudojant lyderystės potencialą atskirose pokyčio diegimo proceso fazėse.

Metodika:

  • Paskaitos, diskusijos, darbas grupėse, praktinių situacijų analizė.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos