Profesionalus klientų aptarnavimas

mokymai Profesionalus klientų aptarnavimas

  • Programa skirta valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, intensyviai bendraujantiems su vidiniais, o ypač – išoriniais klientais.

Ji parengta atsižvelgus į svarbiausias viešojo sektoriaus darbuotojų darbo specifikos aktualijas: reprezentatyvaus įstaigos įvaizdžio formavimą Lietuvos viešąjame sektoriuje; darbuotojo ir interesanto sėkmingą (efektyvų, inovatyvų, kūrybišką, profesionalų) bendradarbiavimą.

Trukmė:

  • Mokymo programos trukmė 8 akad. val. (iš jų 70 proc. – praktinės užduotys)

Tikslas:

  • Programos tikslas – tobulinti profesionalų klientų aptarnavimą, remiantis numatytais įstatymais ir kitais teisės aktais bei reglamentuojančia vidine tvarka.

Uždaviniai:

  • Padėti susisteminti turimas žinias, įgūdžius bei papildyti naujomis. Gebėti jas taikyti praktiškai, profesionaliai bendraujant su vidiniais ir išoriniais klientais/interesantais, laikantis numatytų procedūrų.
  • Gebėti operatyviai valdyti sudėtingas situacijas, kylančias bendraujant ir užtikrinti jų prevenciją.
  • Padėti formuoti profesionalų bei reprezentatyvų atstovaujamos organizacijos ir teikiamų paslaugų įvaizdį.

Metodika:

  • Paskaitos, diskusijos, darbas grupėse, atvejų analizė. Patyriminio mokymo metodikos praktinės užduotys (praktinėms užduotims skirta 70 procentų mokymo programos laiko). Savirefleksija.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos