Personalo kompetencijos vertinimas

Kompetencijų vertinimo tikslas

Planuojant įmonės veiklą yra numatomi ir įmonės tikslai. Tikslams pasiekti reikalinga, kad personalas turėtų tam tikrą kompetenciją, kuri garantuotų sėkmingą būsimų įmonės užduočių atlikimą. Todėl kiekvienos įmonės viena iš užduočių yra įvertinti esamą personalo kompetenciją ir iš anksto numatyti ateityje reikalingos kompetencijos poreikį, įvertinant technologijos pažangą ir pokyčius verslo aplinkoje.

Kas yra kompetencija?

Tai žinių, įgūdžių, sugebėjimų visuma, reikalinga darbuotojui jo darbui atlikti, pasiekiant reikiamo rezultato.
Pasiekimai – kompetencijos realizavimo rezultatas.

Kompetencijos vertinimo nauda:

  • įmonėje sumažinami neatitikimai tarp turimų ir reikalingų išteklių;
  • galimybė įvertinti kiekvieno įmonės darbuotojo kompetenciją bei potencialą;
  • būdas nustatyti efektyvias priemones įmonės neatitikimams pašalinti;
  • galimybė įmonės vadovams geriau pažinti komandos narius, aiškiai nustatyti jų savybes ir galimybes;
  • priemonė motyvuoti darbuotojus ir skatinti juos tobulėti;
  • būdas tiksliai apibrėžti darbuotojų ugdymo poreikius;
  • galimybė darbuotojui gauti visapusišką informaciją apie pasiekimus darbe, stipriąsias bei tobulintinas puses savo veikloje;
  • darbuotojas gali realiai įvertinus savo galimybes, nustatyti tolesnio vystymosi gaires, tobulėti, planuoti karjerą.

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos

Laiko planavimas ir valdymas

2019, gegužės 28
Vilnius

Laiko planavimas ir valdymas

2019, spalio 7
Vilnius