Komandos stiprinimas kitaip...

Su profesionalia grįžtamojo ryšio sesija
Komandos stiprinimas kitaip - Manager.LT Akademija mokymai

Tikslai:

Mokymas daugiausiai skirtas bendravimui ir efektyviai tarpusavio komunikacijai. Dalyviai skatinami išmokti pažinti savo bei kitų darbo ypatumus ir potencialą dirbant komandoje, skatinti atvirą ir efektyvią komunikaciją darbe, matyti bendrą kompanijos tikslą, ugdyti kompanijos vertybes.

Trumpai apie mokymą:

Atlikdami užduotis komandos nariai mokosi nugalėti tiek savo baimes, tiek „pralaužti ledus“ santykiuose su kolegomis; pajusti savo esybe (patyriminis metodas „experiential method“), kad visa komanda gali daugiau, geriau ir greičiau negu pavienis žmogus; padeda komandai pažvelgti į save „iš šono“, nešališkai įvertinti trūkumus ir privalumus; sutvirtina pasitikėjimą vienas kitu ir rezultatais, kuriuos komanda dažnai gali pasiekti, tačiau kiekvienas atskirai tuo netiki ir todėl tų rezultatų nesistengia siekti.

Tai – įvairiapusiškas laikas praleistas lauke kartu sus savo kolegomis, pažįstant kiekvieną iš kitos pusės negu įprasta, formuojant pasitikėjimu grįstą tarpusavio atmosferą ir vertybes.

Nauda Jums:

  • Padidės darbuotojų motyvacija;
  • Atsiras galimybė geresniam susikalbėjimui tarp darbuotojų;
  • Darbuotojai turės galimybę pamatyti save kitų akimis, tai įgalins juos pažinti, įvertinti ir keistis, jeigu reikia;
  • Darbuotojai mokysis atvirai, jautriai ir konstruktyviai išsakyti savo nuomonę tiek apie kolegas, tiek apie darbinius procesus;
  • Sumažinsite klaidų/nuostolių tikimybę darbe, nes komandoje darbuotojai geriau komunikuoja tarpusavyje.

Manager.LT komandų stiprinimo programos “Pergalių VASARA”

Daugiau informacijos ir registracija:

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080;
el.p.: akademija[eta]manager.lt


Komandinio darbo ir komandos formavimo mokymai

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos