Bendradarbiavimas komandoje: kaip laiko ir energijos išteklius panaudoti kuo efektyviau

(8 ak. val. – 1 diena)

bet kurios organizacijos veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo komandos žmonių savybių ir jų sugebėjimo sklandžiai dirbti kartu, įsitraukimo bei noro laiko ir energijos išteklius panaudoti kuo efektyviau.
Bendradarbiavimas komandoje: kaip laiko ir energijos išteklius panaudoti kuo efektyviau

Programos tikslas

Stiprinti komandos produktyvumą ir efektyvumą, pasitelkiant komandos narių savybes, sąmoningumą, gebėjimus laiko ir energijos išteklius panaudoti efektyviai.

Mokymo (-si) uždaviniai:

 • padėti komandos nariams geriau pažinti vieni kitus, atskleidžiant ir įsisąmoninant jų galimybes efektyviau komunikuoti ir bendradarbiauti;
 • įsivertinti komandos “sveikatą”, energijos lygį ir įsivardinti veiksnius, kurie atima energiją, ir kurie – prideda;
 • gerinti komandos narių susirinkimų efektyvumą, nusimatyti geriausio susirinkimo gaires;
 • Suteikti įrankių, kurie padeda komandai efektyviau panaudoti laiko išteklius ir siekti geresnių darbo rezultatų;
 • Susidaryti veiksmų planą dėl komandos laiko bei energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo.

Mokymų metodika:

 • Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais;
 • Praktinės užduotys, situacijų analizė;
 • Teorija ir refleksinė analizė po praktinių užduočių.

20% teorijos ir 80% praktikos – patirtinio ugdymo metodika ir fasilitavimas, diskusija, praktinės dirbtuvės ir refleksija. Praktinės įžvalgos ir rekomendacijos.

Programos turinys:

 • Komandos narių skirtingi bendravimo stiliai (talentai), požiūriai, nuostatos į bendradarbiavimą, laiką, tarpusavio komunikaciją, susikalbėjimą (girdėjimą, supratimą), susitarimus.
 • 5 efektyvios komandos “sveikatos” požymiai.
 • Komandos energija (motyvacija) ir jos poveikis darbo produktyvumui, efektyvumui. Veiksniai, kurie atima energiją, ir kurie – prideda.
 • Praktinės komandiškumo dirbtuvės (užduotys parenkamos pagal konkrečios komandos augimo situaciją, pvz. žodžio laikymasis, įsitraukimas ir dalyvavimas, grįžtamojo ryšio teikimas ir pan.).
 • Geriausias/efektyviausias komandos susirinkimas, taupantis visų laiką. Praktinės dirbtuvės, grįžtamasis ryšys ir įžvalgos bei gairės susirinkimų efektyvinimui.
 • Įrankiai, padedantys produktyviau dirbti ir efektyviau valdyti komandos laiko išteklius (vizualizacija, darbų srautas, darbų prioritetai, progreso stebėjimas ir pan.)
 • Baigiamoji sesija. Mokymų apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys, įžvalgos ir veiksmų planas dėl komandos laiko bei energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo. Pažymėjimų įteikimas.

Mokymus veda:

Manager.LT Akademijos lektorė, Giedrė Urmulevičiūtė.

Daugiau informacijos ir registracija:

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.


Dalyvių atsiliepimai apie lektorės Giedrės Urmulevičiūtės vestus laiko planavimo ir valdymo mokymus:

 • “Labai patiko lektorė Giedrė – puikiai valdė auditoriją, neleido nuobodžiauti. Mokymai vyko labai dinamiškai, susitelkiant į temą, be blaškymosi. Lektorė lengvai visus įtraukė į aktyvias veiklas. Nebuvo galimybių “slapstytis” pasyviems stebėtojams. Visi noriai dalyvavo, keitėsi nuomonėmis, susipažino. Ypač patiko, kad daugelį teorinių aspektų lektorė “iliustravo” praktiniais pavyzdžiais iš savo patirties. Išties šauniai ir vertingai praleidau dieną. Gautomis žiniomis pasidalinau su kolegomis ir bičiuliais. Kai ką (pvz., KANBAN lentą) bandome taikyti veiklai planuoti. Dėkoju už pasidalintas žinias.” Alvyga
 • “Lektorė buvo labai profesionali, paprasta ir įdomi, kas labai įtraukė į patį mokymų procesą. Teorinės žinios suteikę tam tikrų pastebėjimų – klaidų, kurias darome savo darbe. Taip pat davė patarimų ir idėjų, ką galime geriau daryti savo darbe ir gyvenime.
  Viena užduotis buvo komandinė, kuri leido pastebėti savo klaidas darant bendrą darbą – kas buvo tikrai vertinga. Tokias užduotis būtina naudoti visuose mokymuose, galima net ir ne po vieną, nes tai davė tikrai daug informacijos ir tokios bendrinės praktikos. Labai patiko mokymai ir tikiuosi, kad ateityje dar turėsime ir daugiau progų pasimokyti iš jūsų specialistų.” Karolis


Komandinio darbo ir komandos formavimo mokymai

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos