Vadovavimo priemonės ir principai

2007 06 08 @ 12:02  ›  Kategorijos: Vadovavimas ir lyderystė

Efektyvus užduočių delegavimas – svarbiausia vadovo darbo sritis

(Ko reikia pasimokyti iš NATO „Penkių punktų įsakymo“ formos)

Užduočių delegavimas dažnai klaidingai suvokiamas kaip vadovavimo priemonė. Deja, pats delegavimas nėra priemonė, o tiesiog paties vadovavimo esmė. Tas, kuris nedeleguoja atsirandančių užduočių, t.y., atlieka jas pats – nevadovauja. Delegavimas yra svarbi vadovavimo proceso dalis. Ši dalis turi savo atitinkamas priemones, palengvinančias patį delegavimo – užduočių „nuleidimo“ – procesą.


Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos