Vadovo strateginės kompetencijos

2009 05 06 @ 09:23  ›  Kategorijos: Idėjos darbui ir verslui, Vadovavimas ir lyderystė

Pastaruoju metu žodis „kompetencija” yra plačiai vartojamas kalbant apie žmogiškuosius išteklius. Nuo individo žinių ir sugebėjimų, t. y. kompetencijos, priklauso jo darbo rezultatai, o galiausiai ir verslo sėkmė. Dabartinis verslo pasaulis kinta labai sparčiai, todėl būtina orientuotis ne tik į šiandienos keliamus reikalavimus individo kompetencijai, bet ir numatyti, kokios kompetencijos lems sėkmę ateityje.


Pasiruošimas svarbiam pranešimui (susirinkimai)

2008 08 29 @ 11:21  ›  Kategorijos: Idėjos darbui ir verslui, Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

Taktiškumas kalboje svarbiau nei iškalbingumas.
Francis Baconas, anglų rašytojas ir filosofas (1561–1626)

Susirinkimai, informacijos pristatymai biuro darbuotojams yra įprasti. Tačiau kiekvieną kartą dažnas jų pradeda nerimauti ir abejoti, ar pavyks ir šį kartą. Taigi, kas yra svarbu rengiantis pranešimui.


Metinis darbuotojų vertinimo pokalbis, arba Kaip atskleisti visas darbuotojų galimybes

2008 06 23 @ 18:45  ›  Kategorijos: Personalo vadyba, Vadovavimas ir lyderystė

Įmonės vakarėlis. Visi linksminasi. Direktorius pasako gal kokį dešimtą tostą ir įgijęs drąsos prisiartina prie pirmo pasitaikiusio darbuotojo bei išlieja jam visa, kas prisikaupė neišsakyta: ko darbuotojas nepadarė, ką reikėtų tobulinti, ko iš jo tikisi…

Po tokio monologo vadovas prieina prie antro darbuotojo ir taip suka ratą, kol grįžta prie pirmojo, deja, pamiršęs, kad savo pastebėjimus jam jau seniai išsakė...


Kartų problema _ kaip gyvenime, taip ir darbe [ naujo darbuotojo adaptacija ]

2008 06 01 @ 13:41  ›  Kategorijos: Personalo vadyba, Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

„Štai naujokas, tikiuosi, gražiai priimsite ir padėsite jam apsiprasti“taip dažniausiai skyriaus ar nedidelės įmonės vadovas kolektyvui pristato naują darbuotoją. Jis džiaugiasi suradęs tinkamą kandidatą ir tikisi, kad jo pasiekti rezultatai bus kuo geriausi, o tai, be abejo, turėtų palengvinti ir pačios organizacijos tikslų siekimą.


Darbuotojų motyvacijos modelis

2008 05 14 @ 20:16  ›  Kategorijos: Motyvacija, Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

Rasti gerų darbuotojų šiuo metu nėra lengva, o dar sunkiau yra juos išlaikyti. Todėl įmonės vadovybė turi stengtis, kad darbuotojai atliktų pavestas užduotis, didintų darbo našumą ir jaustų pasitenkinimą savo darbu. Norint tai pasiekti, reikia skatinti darbuotojus gerai dirbti.


Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos