Kartų problema _ kaip gyvenime, taip ir darbe [ naujo darbuotojo adaptacija ]

2008 06 01 @ 13:41  ›  Kategorijos: Personalo vadyba, Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

„Štai naujokas, tikiuosi, gražiai priimsite ir padėsite jam apsiprasti“taip dažniausiai skyriaus ar nedidelės įmonės vadovas kolektyvui pristato naują darbuotoją. Jis džiaugiasi suradęs tinkamą kandidatą ir tikisi, kad jo pasiekti rezultatai bus kuo geriausi, o tai, be abejo, turėtų palengvinti ir pačios organizacijos tikslų siekimą.


Darbuotojų motyvacijos modelis

2008 05 14 @ 20:16  ›  Kategorijos: Motyvacija, Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

Rasti gerų darbuotojų šiuo metu nėra lengva, o dar sunkiau yra juos išlaikyti. Todėl įmonės vadovybė turi stengtis, kad darbuotojai atliktų pavestas užduotis, didintų darbo našumą ir jaustų pasitenkinimą savo darbu. Norint tai pasiekti, reikia skatinti darbuotojus gerai dirbti.


Bendravimas _ gyvenimo alfa ir omega

2008 04 06 @ 17:14  ›  Kategorijos: Psichologija, Vadovavimas ir lyderystė

Kad galėtume nuoširdžiai ir įdomiai bendrauti su žmogumi, reikia jį pažinti ir pamilti. Ne taip jau lengva mylėti kitą, nebandant jo pakeisti ir priimant tokį, koks jis yra. To kartais reikia mokytis visą gyvenimą, nesvarbu, ar bendrautume namie, ar darbe. Kaip geriau pažinti ir pamilti savo darbuotoją? Tiesiog bendraukite.


Ekstravertų ir intravertų skirtumai

2008 02 01 @ 16:07  ›  Kategorijos: Psichologija

Intravertas sako ekstravertui: „Atleisk, kad kalbu tuo metu, kai tu mane pertraukinėji.“
Jei esate ekstravertas, palikite kitiems laiko pagalvoti apie tai, ką pasakėte. Nėra būtina kiekvieną pauzę užpildyti kalbėjimu. Pasistenkite išsiugdyti įprotį išklausyti (ir būtinai išgirsti!) kitų idėjas, taip pat šiek tiek pagalvoti prieš išsakant savo nuomonę apie jas. Išmokite tikslus ir užduotis formuluoti raštu.


Nerimą sukelia mintys. Kaip jį suvaldyti?

2008 01 15 @ 20:33  ›  Kategorijos: Psichologija

Kas iš mūsų nėra patyręs nerimo? Vienus stingdo viešo kalbėjimo nerimas, kitus kausto bendravimo nerimas, ypač su priešingos lyties atstovais ar nepažįstamais žmonėmis. Užkalbinti naują bendradarbį ar vadovą kai kuriems atrodo neįveikiama užduotis! Įdomiausia, kad nemažai žmonių, galinčių pasidalyti labai nemalonių emocinių išgyvenimų patirtimi, savo nerimą… pajėgia įveikti.


Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos