Noras būti šeimininku pačiam sau _ pagrindinė priežastis, skatinanti smulkų ir vidutinį verslą

2008 01 27 @ 18:36  ›  Kategorijos: Darbo rinka, Verslumas

Didžiausia kliūtis smulkiajam ir vidutiniam verslui – rasti tinkamus darbuotojus

Statistikos departamentas 2006 m. sausio mėn. atliko Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) inicijuotą ir 15 Europos Sąjungos šalių atliktą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąlygų tyrimą, kurio objektu buvo pasirinktos 2002 m. susikūrusios ir tyrimo metu sėkmingai veikusios įmonės. 2007 m. pabaigoje iš Eurostato gauti ES šalių duomenys leidžia atlikti palyginamąją smulkaus ir vidutinio verslo sąlygų analizę.

Kas paskatino pradėti verslą?

Svarbiausia priežastis, paskatinusi tiek Lietuvos ir ES šalių verslininkus pradėti verslą – „noras būti šeimininku pačiam sau“. Tokią priežastį nurodė 82,9 procento Lietuvos ir 74,6 procento ES šalių verslininkų. Lietuvos ir kitų ES šalių verslininkų nuomonės apie kitų pradėti verslą skatinančių priežasčių svarbą buvo skirtingos – ES šalių verslininkams antra pagal svarbą buvo perspektyva užsidirbti daugiau pinigų (72 proc.), o Lietuvos verslininkams – noras išbandyti save versle (75 proc.).

...Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmes veiksniai – pilna dokumento PDF versija

Dokumento autorius Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos