2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje buvo 29,3 tūkst. laisvų darbo vietų

2007 12 02 @ 19:46  ›  Kategorijos: Darbo rinka


2007.11.29


Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 29,3 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiems darbuotojams. Per ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius padidėjo 19,3 procento, palyginti su atitinkamu 2006 m. laikotarpiu, – 22,3 procento.

Tyrimo duomenimis, trečiojo ketvirčio pabaigoje daugiausia laisvų darbo vietų užfiksuota pramonėje – 7,8 tūkst. (26,5 proc.), statyboje – 5,7 tūkst. (19,3 proc.), prekyboje – 4,3 tūkst. (14,8 proc.), viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,2 tūkst. (11,1 proc.), transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonėse – 2,3 tūkst. (8,0 proc.). Mažiausia laisvų darbo vietų 2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo žemės ūkyje, medžioklėje, miškininkystėje ir žuvininkystėje – 1,7 procento visų laisvų darbo vietų.

2007 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje buvo 2,2 procento, tai 0,3 procentinio punkto daugiau nei praėjusį ketvirtį ir atitinkamu 2006 m. laikotarpiu. Didžiausias laisvų darbo vietų lygis užfiksuotas statyboje – 4,5 procento, viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,7 procento, pramonėje – 2,8 procento, finansiniame tarpininkavime – 2,7 procento. Mažiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – tik 0,5 procento.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą – sudaryta 6864 įmonių imtis (be individualių įmonių), reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvų darbo vietų skaičius individualiose įmonėse įvertintas pagal administracinių šaltinių duomenis.

Vilija Lapėnienė

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja

Statistikos departamentas prie LRV


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos