Apie Antaną Kairį

Antanas Kairys – Manager.LT Vilniaus regiono vadovas, organizacijų psichologas – lektorius. Socialinių mokslų (psichologijos) daktaras. Dalyvauja personalo atrankos ir vertinimo bei organizacijų tyrimo projektuose, konsultuoja tiek fizinius asmenis, tiek verslo klientus. Pastaruoju metu dirbo ties moksliniu tyrimu, kuris skirtas asmenybės vertinimo metodikų adaptavimu Lietuvai. Veda mokymus efektyvios darbuotojų atrankos, darbuotojų motyvavimo ir kūrybiškumo skatinimo, karjeros planavimo, konfliktinių situacijų valdymo, laiko valdymo temomis. Lektorius dėsto Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose socialinę psichologiją. Paskelbęs virš 30 mokslinių publikacijų įvairiomis psichologijos srities temomis Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose, skaitęs per 30 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose. Lektorius, remiantis jo vedamų mokymų / seminarų ir konferencijų dalyvių atsiliepimais, yra vertinamas už konkretumą ir lakoniškumą, aiškų dėstomos medžiagos pateikimą ir profesionaliai organizuojamas praktines užduotis. Lektoriaus kiti asmeniniai interesai: fotografija, poezija, kelionės, literatūra.

Ekspertinės sritys: psichologinis asmenybės vertinimas, kūrybiškumo skatinimas, konfliktinių situacijų valdymas, laiko valdymas.

Parašykite mums!
.

Telefonas: 8 615 31080.

Antano Kairio ruošti straipsniai:

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos