Apie Antaną Kairį

Antanas Kairys – Manager.LT Vilniaus regiono vadovas, organizacijų psichologas – lektorius. Socialinių mokslų (psichologijos) daktaras. Interesų ir mokslinių tyrinėjimų sritys: laiko perspektyva, asmenybės bruožai, evoliucinė psichologija, žiniasklaidos ir interneto psichologija, vyresnio amžiaus asmenų gerovė, finansinių sprendimų priėmimas. Bendradarbiavo moksliniame tyrime, kuris skirtas asmenybės vertinimo metodikų adaptavimui Lietuvoje. Veda mokymus efektyvios darbuotojų atrankos, darbuotojų motyvavimo ir kūrybiškumo skatinimo, karjeros planavimo, konfliktinių situacijų valdymo, laiko valdymo temomis. Lektorius dėsto Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, vadovauja studentų praktikoms. Paskelbęs virš 80 mokslinių publikacijų įvairiomis psichologijos srities temomis Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose, skaitęs per 50 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, kviečiamas pasisakyti/diskutuoti TV informacinėse ir kitose laidose. Lektorius, remiantis jo vedamų mokymų atsiliepimais, yra vertinamas už konkretumą ir lakoniškumą, aiškų dėstomos medžiagos pateikimą ir profesionaliai organizuojamas praktines užduotis. Lektoriaus kiti asmeniniai interesai: fotografija, poezija, kelionės, literatūra.

Parašykite mums!
.

Telefonas: 8 615 31080.

Antano Kairio ruošti straipsniai:

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos