Apie akademiją - mokymai, kursai, seminarai, pardavimų, komandos formavimas, vadovams, pardavimo, klientų aptarnavimas, kiti...

Kas mes esame?

Manager.LT įkurta 2004 metais ir sėkmingai teikia bei vysto verslui reikalingas žmoniškųjų išteklių valdymo paslaugas.

Veiklos sritys, kuriose galime būti naudingi Jūsų verslui:

  • Personalo kompetencijų tobulinimas Manager.LT akademijos rengiamuose mokymuose ir seminaruose.
  • Klientų aptarnavimo standarto diegimas įmonėje.
  • Komandos formavimas ir stiprinimas.
  • Organizacijos tyrimai: mikroklimato, poreikio mokymams nustatymas, “360 laipsnių” tyrimas, kt.
  • Personalo paieška, atranka ir vertinimas.

Mokymai Manager.LT akademijoje

Mūsų mokymo programos yra glaudžiai siejamos su kliento poreikiais ir vertybėmis. Atsižvelgiame tiek į mokymo tikslus, tiek ir besimokančiųjų grupę bei jų poreikius. Mokymo turinį detalizuojame temomis, turinčiomis aiškų tikslą. Teorinę medžiagą iliustruojame pavyzdžiais, susijusiais su lektoriaus ir dalyvių patirtimi. Į mokymo turinį įtraukiame praktines užduotis ar pratybas išgirstai informacijai įtvirtinti, įgūdžiams lavinti.
Mūsų mokymai – tai aktyvus procesas, skatinantis nuoširdų ir atvirą bendravimą su lektoriumi bei tarp pačių dalyvių. Mokymas yra orientuotas į praktinį gautos informacijos panaudojimą, o taikomi mokymo metodai aktyvina suaugusių žmonių jau turimas žinias, patirtį bei stiprybes ir padaro jas naudingas visiems mokymo dalyviams.

Manager.LT akademjos vadovė – Jolanta Mileškienė

Parašykite mums!

Telefonai: Vilniuje 8 (5) 2102326, Klaipėdoje 8 (46) 41300, mob. 8 615 31080

Manager.LT akademijos konsultantai / lektoriai

Mūsų mokymus jau pasirinko

Mes esame nariai:


Lietuvos verslo darbdavių konfederacija


Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija – tai asocijuota verslininkų struktūra, jungianti Lietuvos verslo bendruomenę (smulkias, vidutines ir stambias įmones bei jų asociacijas). Pagrindinis Asociacijos tikslas – siekti, kad šalyje būtų sudaryta palanki ekonominė, teisinė, politinė, socialinė, psichologinė aplinka verslui vystytis bei informacinės – edukacinės sistemos pagalba teikti verslininkams informaciją ir paslaugas.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos