Kas mes esame?

Manager.LT Akademija logotipas Manager.LT įkurta 2004 metais ir sėkmingai teikia bei vysto verslui reikalingas žmogiškųjų išteklių valdymo paslaugas.

Veiklos sritys, kuriose galime būti naudingi Jūsų verslui:

  • Personalo kompetencijų tobulinimas Manager.LT akademijos rengiamuose mokymuose ir seminaruose.
  • Klientų aptarnavimo standarto diegimas įmonėje.
  • Komandos formavimas ir stiprinimas.
  • Tyrimai: organizacijos mikroklimato, mokymosi poreikių, slapto pikėjo, 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas .
  • Konsultavimas ir Koučingas.

Mokymai Manager.LT akademijoje

Mūsų mokymo programos yra glaudžiai siejamos su kliento poreikiais ir vertybėmis. Atsižvelgiame tiek į mokymo tikslus, tiek ir besimokančiųjų grupę bei jų poreikius. Mokymo turinį detalizuojame temomis, turinčiomis aiškų tikslą. Teorinę medžiagą iliustruojame pavyzdžiais, susijusiais su lektoriaus ir dalyvių patirtimi. Į mokymo turinį įtraukiame praktines užduotis ar pratybas išgirstai informacijai įtvirtinti, įgūdžiams lavinti.
Mūsų mokymai – tai aktyvus procesas, skatinantis nuoširdų ir atvirą bendravimą su lektoriumi bei tarp pačių dalyvių. Mokymas yra orientuotas į praktinį gautos informacijos panaudojimą, o taikomi mokymo metodai aktyvina suaugusių žmonių jau turimas žinias, patirtį bei stiprybes ir padaro jas naudingas visiems mokymo dalyviams.

Manager.LT Akademja vadovė – Jolanta Mileškienė

Jolanta Mileškienė, Manager.LT akademjos vadovė

Parašykite mums!

Telefonai: Vilniuje 8 (5) 2102326, Klaipėdoje 8 (46) 41300, mob. 8 615 31080

Manager.LT Akademija konsultantai / lektoriai

Mūsų mokymus jau pasirinko

Mes esame nariai:


Lietuvos verslo darbdavių konfederacija


Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija – tai asocijuota verslininkų struktūra, jungianti Lietuvos verslo bendruomenę (smulkias, vidutines ir stambias įmones bei jų asociacijas). Pagrindinis Asociacijos tikslas – siekti, kad šalyje būtų sudaryta palanki ekonominė, teisinė, politinė, socialinė, psichologinė aplinka verslui vystytis bei informacinės – edukacinės sistemos pagalba teikti verslininkams informaciją ir paslaugas.

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos