Emocinis intelektas ir sėkmė

2014 m. balandžio 17 d., Vilniuje


6 ak. val.

Ar gebame valdyti savo ir kitų emocijas, jau tampa ne asmeniniu reikalu, o veiksniu, lemiančiu profesinės veiklos sėkmę. Harvardo universitete atlikto tyrimo duomenimis, darbo efektyvumą 15 procentų lemia intelektas, 85 procentais – emocinė kompetencija. Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su klientais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų, didėja mūsų pačių ir žmonių, su kuriais dirbame, suinteresuotumas bei motyvacija, pasiekiame didesnių laimėjimų darbe ir karjeroje. Kiekviename mūsų slypi emociniai sugebėjimai, ir šiuos gebėjimus galime lavinti.

Mokymo poveikis dalyviams:

 • Suvokimas, kad emocijų valdymas priklauso nuo emocinės kompetencijos ir lemia sėkmę profesinėje veikloje;
 • Suvokimas, kad sėkmingas bendravimas darbe priklauso nuo savęs pažinimo ir empatiškumo;
 • Gilesnis emocijų suvokimas, gebėjimas atpažinti savo jausmus, mokėjimas juos įvardinti ir gebėjimas „užkirsti“ kelią stresui.

Tikslas:

 • Pateikti emocinio intelekto svarbą šiuolaikiniame gyvenime, visose gyvenimo sferose.
 • Lavinti emocinio intelekto kompetencijas, tokias kaip savikontrolė, entuziazmas, pasitikėjimas savimi, sėkmingas bendravimas su kitais.

Metodika:

 • Metodinė medžiaga, individualios bei grupinės praktinės užduotys, testai, diskusijos.

Turinys:

 • Emocinio intelekto samprata ir struktūra.
 • Emocijos. Emocijų komponentai.
 • Silpninančios ir skatinančios emocijos.
 • Racionalus emocijų vertinimas.
 • Išgyvenimų reiškimas: kada ir kaip.
 • Emocinis stabilumas ir pasitikėjimas savimi.
 • Sėkmingas bendravimas su kitais.

Nauda:

Sugebėsite įžvelgti savo ir kitų žmonių emocijas, matyti jų skirtumus bei panaudoti šią informaciją sėkmingos veiklos plėtrai.

Mokymo programos vadovė ir lektorė

Jolita Pundziuvienė – Mananager.LT Akademijos verslo konsultantė, psichologė.

Psichologijos ir edukologijos mokslų magistrė, baigusi studijas pagal teisės psichologijos programą, įgijusi vadybinę kategoriją. Turinti daugiau nei 15 metų psichologinio konsultavimo ir mokymų patirtį, daugiau nei 8 metų vadovavimo patirtį. Neformaliojo darbuotojų mokymo programų bendraautorė. Pagrindinės vedamų seminarų ir mokymų temos: asmenybės augimas, psichologinis adaptavimas rinkoje, motyvacijos skatinimas, karjeros planavimas, emocinis intelektas, vadovavimas ir lyderystė, bendravimo menas.
Ekspertinės sritys: darbuotojų motyvacija, emocinis intelektas ir sėkmė, pasitikėjimo savimi ugdymas, bendravimo menas, viešoji kalba, vadovavimas ir lyderystė.

Dalyviams suteikiama dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, dalyviai vaišinami kava.

Dalyviams suteikiami pažymėjimai.

Mokymų pradžia: 9:00 val.

Seminaro kaina:

350 Lt (vienam seminaro dalyviui)
Dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės – 10% nuolaida.

Į kainą įskaičiuota: padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, kavos pertraukėlės.

Mokymų pradžia: 9:00 val.

Mokymų vieta: Vilniaus verslo uosto konferencijų centras, Lvovo g. 25, Vilnius.

Registracija į šiuos mokymus iki 2014 m. balandžio 12 d.
Dalyvių vietų skaičius yra ribotas.

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Mob. – 8 615 31080.
El. p. – akademija@manager.lt

==
Elektroninė registracija
Mokymai, kursai, seminarai – grįžti į turinį

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos