Efektyvus klientų aptarnavimas

2017 m. lapkričio 28 d., Vilniuje

Skirta: darbuotojams, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais tiek gyvai, tiek telefonu ar el. laiškais, atsakingiems už profesionalaus bendravimo ir bendradarbiavimo su klientais palaikymą, reprezentuojantiems organizaciją ir jos produktus bei paslaugas.

Mokymo tikslai: suteikti dalyviams reikalingų žinių ir įgūdžių, tobulinant klientų aptarnavimą. Padėti formuoti profesionalų bei reprezentatyvų atstovaujamos organizacijos ir teikiamų paslaugų ar produktų įvaizdį.

Šių praktinių mokymų nauda dalyviams

Šių mokymų pabaigoje dalyviai turės aiškius profesionalaus darbo su klientais žingsnius nuo pokalbio telefonu, bendraujant gyvai ir iki atsisveikinimo. Galės juos naudoti praktinėje veikloje – kasdieniame darbe.

  • Susipažins su efektyvaus bendravimo procesu bei sudėtinėmis dalimis.
  • Supras profesionalaus klientų aptarnavimo esminius principus.
  • Mokės profesionaliai sutikti klientus ir komunikuoti su jais.
  • Žinos, kaip profesionaliai kalbėti telefonu ir palikti reprezentatyvų įspūdį.
  • Supras, ką kiekvienas asmeniškai daro tinkamai ir ką, turėdamas naujas žinias, gali patobulinti.
  • Įsisavins verslo etiketo subtilybes, kurios padės reprezentatyviai atstovauti organizacijai ir jos teikiamoms paslaugoms/ produktams.
  • Gaus praktinių gairių palengvinsiančių tiesioginį darbą su klientais.

Programos turinys ir įgyvendinimas

Kas sukuria pirminį organizacijos įvaizdį ir koks klientų aptarnavimas laikomas (ne) efektyviu?
Nuostatos, teorija versus praktika. Kaip mūsų nuostatos įtakoja santykius su klientu? O kaip – klientų aptarnavimo kokybė priklauso nuo mūsų požiūrio į juos?
Praktinės dirbtuvės: būti (su) klientu
Puikus klientų aptarnavimas – kas jį sukuria? Kokie yra pagrindiniai efektyvaus aptarnavimo žingsniai? Kaip palikti gerą įspūdį ir kurti ilgalaikius santykius?
Profesionalus bendravimas gyvai, el. laiškais ir telefonu
Kaip sutikti klientą, jį aptarnauti ir išlydėti taip, kad jis norėtų sugrįžti vėl? Kokie esminiai profesionalaus bendravimo telefonu, el. laiškais principai?
Praktinės dirbtuvės grupėse: atvejų analizė
Konkrečių darbo su klientais atvejų analizė, diskusija, rolių užsiėmimai.
Praktinės dirbtuvės: asmeninė veiklos gerinimo strategija
Asmeninės strategijos, kurios padėtų profesionaliai aptarnauti klientus, sukūrimas.
Programos reziumė
Baigiamieji klausimai ir atsakymai. Refeksija. Rekomendacijos.

Metodika: patirtinio ugdymo metodika, interaktyvios individualios bei grupinės užduotys, refleksija. Teorijos ir praktikos santykis – 20/80 proc.

Mokymus veda: Manager.LT Akademijos lektorė, Giedrė Urmulevičiūtė.

Mokymo paslaugų kaina – 128 Eur be PVM / vienam dalyviui. (PVM neapmokestinama remiantis ES direktyvomis).
Į kainą įtraukta: metodinė medžiaga, mokymui reikalingos priemonės, pietūs, kavos pertraukėlės.
Dalyviams suteikiami pažymėjimai.

Registracija: iki 2017 m. lapkričio 20 d. Mokymų data gali keistis, tačiau Jūs būsite apie tai iš anksto informuojami.
Mokymų vieta: viešbučio Green Park Hotel Vilnius konferencijų salėje Baltija II, Ukmergės 363, Vilnius (buvęs Park Inn viešbutis)
Mokymų pradžia: 9:00 val.
Trukmė: iki 16:30 val.

Giedrės Urmulevičiūtės straipsnis: 7 sėkmingo pasisveikinimo taisyklės

Daugiau informacijos ir registracija:

Elektroninė registracija

Telefonais:
Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 671 70065.

Mokymai, kursai, seminarai – grįžti į turinį

Atviri mokymai,
kursai, seminarai,
konferencijos

Laiko planavimas ir valdymas

2018, gegužės 28
Vilnius

Verslo etiketas: 3 in 1

2018, spalio 8
Vilnius